:: Činjenice koje roditelji trebaju znati :

     

Šta je marihuana?
Kako se marihuana koristi?
Koliko ljudi puši marihuanu?
Kako ću otkriti da moje dijete puši marihuanu?
Zašto mladi uzimaju marihuanu?
Da li marihuana može dovesti do upotrebe drugih droga?
Koji su efekti marihuane?
Šta se desi nakon što osoba uzme marihuanu?
Koliko dugo marihuana ostaje u tijelu nakon uzimanja?
Da li korisnik može loše reagovati na marihuanu?
Zašto je marihuana štetna?
Kako marihuana utiče na vožnju?
Koji su dugoročni efekti uzimanja marihuane?
Šta je sa trudnoćom?
Šta se dešava ako dojilja uzima marihuanu?
Kako marihuana utiče na mozak?
Da li droga može izazvati psihičke smetnje?
Da li marihuana utiče na gubitak motivacije?
Da li marihuana izaziva ovisnost?
Šta je "tolerancija" na marihuanu?
Da li postoji terapija za ovisnike o marihuani?
Da li se marihuana može koristiti kao lijek?
Kako mogu spriječiti da moje dijete dođe u dodir sa marihuanom?
Razgovor sa djecom o marihuani

Šta je marihuana?

Marihuana je siva, zelena ili smeđa mješavina suhog isjeckanog lišća, stabljika, sjemenki i cvijeća konoplje, (Cannabis sativa). Prije 60-ih većina Amerikanaca i Evropljana nije nikad čula za marihuanu, ali danas je to jedna od najzloupotrebljenijih droga u ovim zemljama. Cannabis (kanabis) je termin koji se odnosi na marihuanu i na ostale droge koje potiču od ove biljke. Jače forme kanabisa uključuju sinse-milla (sin-seh-me-yah), hašiš, i hašišovo ulje. Sve forme kanabisa su psihoaktivne, odnosno mijenjaju stanje svijesti; sve one sadrže THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) glavnu aktivnu supstancu u marihuani. Osim THC-a, marihuana sadrži još 400 drugih tvari. Efekti marihuane zavise od jačine i potencije THC-a koji sadrži. Potencija THC-a je porasla 1970-ih, ali je ostala ista od sredine 1980-ih godina. Jačina droge se mjeri s obzirom na prosječnu količinu THC-a u uzorcima koje su zaplijenili predstavnici državne vlasti. - Marihuana prosječno sadrži oko 3% THC-a - Sinsemilla (pravi se od pupoljaka i cvijetnih vrhova ženske biljke) ima oko 7,5% THC-a, a može dostići i 24% - Hašiš (smola sa cvjetova ženske biljke) u prosjeku ima 3,6% THC-a, a može dostići i 28% - Hašišovo ulje (smolasta tekućina iscijeđena iz hašiša) prosječno ima 10% THC-a, a može dostići i 43%.

Kako se marihuana koristi?

Većina korisnika mota marihuanu u cigarete (koje se zovu joint) ili je puše u luli ili nargili. Neki korisnici stavljaju marihuanu u hranu ili od nje prave čaj. Neki mogu izvaditi duhan iz cigarete i zamijeniti ga marihuanom. U posljednje vrijeme u cigarete marihuane se stavlja crack kokain ili izmrvljene tableta i to se zove "hemija".

Koliko ljudi puši marihuanu? Sa koliko godina djeca obično počinju pušiti marihuanu?

Najnovija vladina istraživanja su došla do sljedećih saznanja: - Marihuana je najčešće korištena ilegalna droga u SAD, a i kod nas. - Oko 69 miliona Amerikanaca iznad 12 godina je probalo marihuanu - Oko 10 miliona je uzimalo drogu u mjesecu prije istraživanja - Među mladima od 12 do 17 godina, prosječna dob prvog uzimanja marihuane je bila 14 godina. Godišnja istraživanja provedena među učenicima od VIII do XII razreda (kod nas od VIII razreda osnovne škole do IV razreda srednje škole) pokazala su da je 23% učenika osmog razreda uzelo marihuanu najmanje jednom, a do drugog razreda srednje škole 21% je postao korisnik marihuane (što znači da je uzimao marihuanu u toku proteklog mjeseca). Među učenicima IV razreda sš blizu 50% ih je uzelo marihuanu/hašiš najmanje jednom i oko 24% su bili korisnici. Ostala istraživanja su potvrdila da se sa upotrebom marihuane i ostalih droga počinje u srednjoj školi i ranim dvadesetim, a u kasnijim godinama stanje se pogoršava.

Kako ću otkriti da moje dijete uzima marihuanu?

Postoje neki znakovi po kojima to možete otkriti. Ako je neko uzeo marihuanu on ili ona može: - Izgledati kao da ima vrtoglavicu i teško hoda - Izgledati blesavo i smijati se bez razloga - Imati crvene zakrvavljene oči i - Teško pamtiti stvari koje su se upravo desile. Kad prvobitni efekti nestanu, nakon nekoliko sati, korisnik može biti veoma pospan. Roditelji bi trebali zapaziti promjene ponašanja kod svoje djece, iako ovo može biti teško s obzirom na pubertet. Roditelji trebaju obratiti pažnju na slijedeće znakove: povlačenje u sebe, depresija, premorenost, bezobzirnost, neprijateljstvo i pogoršanje odnosa sa članovima porodice i prijateljima. I promjene u školi, povećano izostajanje i lijenost, nezainteresovanost za sport ili druge omiljene aktivnosti, te promjene navika jedenja i spavanja, mogu biti povezane sa upotrebom droga. Ipak, ovi znakovi mogu ukazivati i na probleme koji nisu izazvani upotrebom droga. Osim na gore navedeno, roditelji trebaju obratiti pažnju i na: - Tragove droga i pribora za drogiranje, kao što su lule i rizle - Miris spaljene trave na odjeći i u spavaćoj sobi - Korištenje tamjana i drugih osvježivača zraka - Uzimanje kapi za oči - Odjeću, postere, nakit i sl. stvari koje veličaju uzimanje droga.

Zašto mladi uzimaju marihuanu?

Djeca i mladi uzimaju marihuanu iz različitih razloga. Radoznalost i želja da se uklope u određenu grupu su najčešći razlozi. Naravno mladi koji puše cigarete i/ili piju alkohol su u većem riziku da počnu uzimati marihuanu. Također, istraživanja su pokazala da postoji veća šansa da dijete počne uzimati droge ukoliko neko od članova porodice pije alkohol i uzima tablete. Roditelji, djedovi i bake, starija braća i sestre su uzori na koje se djeca ugledaju. Neki mladi koji uzimaju droge se na slažu sa roditeljima. Neki imaju prijatelje koji koriste droge i koji ih nagovaraju da počnu. Svi faktori okoline koji okružuju dijete-kuća, škola, susjedstvo-utiču na to da li će dijete probati droge. Djeca koja duže uzimaju marihuanu mogu postati ovisna i to biva osnovni razlog zbog kojeg oni nastavljaju uzimanje droge. Neki spominju psihološko razrješenje kao razlog zbog kojeg se marihuana uzima-da bi se nosili sa zabrinutošću, ljutnjom, depresijom, dosadom itd. Ali upotreba marihuane nije efikasan metod za rješavanje životnih problema, a ako si nadrogiran ne možeš se nositi sa problemima i izazovima odrastanja. Istraživanja su pokazala da su dijeca i mladi (oba pola), koji su psihički i seksualno zlostavljani izloženi većem riziku nego drugi mladi, da počnu uzimati marihuanu i druge droge i to na mlađem uzrastu.

Da li marihuana može dovesti do upotrebe drugih droga?

Može. Dugoročna istraživanja provedena nad srednjoškolcima pokazala su da je malo onih koji su koristili ostale droge, a da nisu počeli sa marihuanom. Oni koji su probali marihuanu imaju 104 puta veću šansu da probaju kokain, nego oni koji to nikad nisu učinili. Iako još nisu otkriveni faktori koji neposredno utiču na prelazak sa marihuane na jače droge, naslućuje se da je to kombinacija bioloških, socijalnih i psiholoških faktora. Marihuana utiče na mozak na isti način kao i neke druge droge. Naučnici istražuju mogućnost da dugoročno korištenje marihuane može izazvati promjene u mozgu koje mogu dovesti do bržeg stvaranja adikcije na druge droge kao što su alkohol ili kokain. Ipak, svi mladi koji koriste marihuanu ne pređu na druge droge i stoga je neophodno nastaviti istraživanja da bi se moglo predvidjeti koje su grupe mladih izložene najvećem riziku.

Koji su efekti marihuane?

Efekti koje marihuana izaziva, kod svake osobe zavise od: - Vrste kanabisa i količine THC-a - Načina na koji se droga uzima (pušenjem ili jedenjem) - Iskustva i očekivanja korisnika - Mjesta na kojem se droga uzima i - Činjenice da li je korisnik pio alkohol ili uzimao druge droge. Neki ljudi ne osjete ništa kada puše marihuanu. Drugi se osjećaju relaksirano ili "high". Često se korisnicima marihuane privlačnim učine uobičajeni znakovi, zvukovi ili okusi, a obični događaji im mogu biti veoma interesantni ili smiješni. Vrijeme im prolazi veoma sporo, pa im se minute mogu činiti poput sati. Ponekad korisnici mogu osjetiti veliku žeđ ili glad.

Šta se desi nakon što osoba uzme marihuanu?

Nekoliko minuta nakon udisanja dima marihuane, korisniku će se osušiti usta, srce će mu ubrzano lupati, loše će se koordinirati, izgubiće osjećaj ravnoteže, te će mu vrijeme sporije proticati. Proširiće mu se krvni sudovi u očima, pa će mu oči biti crvene. Kod nekih ljudi marihuana neznatno diže krvni pritsak i može udvostručiti brzinu otkucaja srca. Ovi efekti mogu biti još izraženiji kada se marihuana miješa sa ostalim drogama, a korisnici nisu toga ni svjesni. Kad ovi efekti iščeznu, obično nakon 2 - 3 sata, korisnik može biti pospan.

Koliko dugo marihuana ostaje u tijelu nakon uzimanja?

THC iz marihuane se apsorbuje u masnom tkivu u različitim organima. Tragovi THC-a se mogu otkriti standardnim testiranjem urina nekoliko dana nakon pušenja. Kod teških hroničnih korisnika tragovi se ponekad mogu otkriti sedmicama nakon što prestanu uzimati marihuanu.

Da li korisnik može loše reagovati na marihuanu?

Može. Kod nekih korisnika, osobito početnika i onih koji se nađu u novom okruženju mogu se javiti akutna anksioznost i paranoja. Ovo se dešava kada se uzme marihuana sa većom količinom THC-a. Zastrašujući osjećaji izblijede nakon prestanka djelovanja droge. U rijetkim slučajevima, ako je uzeta vrlo velika količina droge, korisnik može doživjeti ozbiljne psihotične reakcije i potrebna mu je hitna liječnička pomoć. Do loših reakcija može doći ukoliko se marihuana miješa sa drugim drogama kao što su PCP ili kokain.

Zašto je marihuana štetna?

Marihuana može biti štetna na mnogo načina, kako u trenutku uzimanja, tako i tokom dužeg vremena konzumiranja. Marihuana otežava korisnikovu kratkoročnu memoriju (pamćenje nedavnih događaja) i, on ili ona može imati problema prilikom obavljanja komplikovanijih zadataka. Ukoliko se uzima jača marihuana, korisnik može imati teškoća i prilikom savladavanja jednostavnijih zadataka. Zbog uticaja marihuane na opažanje i gubljenje osjećaja za vrijeme korisnici mogu doživjeti saobraćajnu nesreću. Također, mogu ući u riskantne seksualne odnose. Stoga postoji veza između zloupotrebe droga i nezaštićenog seksa, koji dovodi do širenja HIV virusa, uzročnika SIDE. Pod uticajem marihuane, učenici teško mogu učiti i naučiti. Sportaši će imati slabe rezultate u sportskim aktivnostima; osjećaj za vrijeme, pokreti i koordinacija su poremećeni uticajem THC-a.

Kako marihuana utiče na vožnju?

Marihuana ozbiljno ometa vještine koje su potrebne za sigurnu vožnju: opreznost, sposobnost koncentracije, koordinaciju i sposobnost brzog reagovanja. Ovi efekti mogu trajati i do 24 sata nakon pušenja marihuane. Marihuana može dovesti do otežanog određivanja razdaljine i sporog reagovanja na signale i zvukove na cesti. Marihuana uzrokuje veliki broj saobraćajnih nesreća. Kada korisnici kombinuju marihuanu sa alkoholom, što često rade, saobraćajne nesreće su mnogo ozbiljnije, nego kad se uzme samo jedna droga. Studija provedena nad pacijentima koji se nalaze u šok-sobi nakon saobraćajne nesreće je pokazala da je 15% onih koji su vozili automobil ili motocikl bili pod uticajem marihuane, a kod još 17% u krvi je nađen i THC i alkohol. U jednoj studiji u Memphisu, TN izneseni su podaci da od 150 nesmotrenih vozača testiranih na droge, njih 33% je bilo pozitivno na marihuanu, a 12% je bilo pozitivno i na marihuanu i na kokain. Podaci su, također, pokazali da su oni koji su uzimali marihuanu imali iste teškoće sa koordinacijom, kao i oni koji su popili previše alkohola.

Koji su dugoročni efekti uzimanja marihuane?

Iako svi dugoročni efekti nisu poznati, neke studije upozoravaju na ozbiljne zdravstvene probleme. Naprimjer, grupa naučnika u Kaliforniji je ispitivala zdravstveno stanje 450 dnevnih konzumanata marihuane koji nisu pušili cigarete. Ustanovili su da su pušači marihuane češće oboljevali od respiratornih i ostalih oboljenja, nego grupa onih koji nisu nikako pušili. Istraživanja su do sada pokazala da stalna upotreba marihuane ili THC-a može biti uzrokom nekih vrsta raka, te problema sa respiratornim, imunološkim i reproduktivnim sistemima. Rak Teško je tvrditi da sama marihuana uzrokuje rak, jer većina ljudi koji puše marihuanu puše i cigarete i uzimaju i druge droge. Poznato je da marihuana sadrži isto, a ponekad i više kancerogenih tvari koje su pronađene u duhanskom dimu. Studije su pokazale da neko ko puši 5 joint-a sedmično prima isto toliko kancerogenih supstanci, kao i onaj što puši kutiju cigareta svaki dan. Duhanski dim i dim marihuane zajedno uzrokuju promjene na tkivu respiratornog trakta. Pušenje marihuane može doprinijeti razvoju raka glave i vrata. Imunološki sistem Naš imunološki sistem štiti tijelo od različitih bakterija koje uzrokuju bolesti. Nije sigurno da marihuana oštećuje imunološki sistem ljudi. Ali, istraživanja, i na životinjama i na ljudima, su pokazala da marihuana onemogućava rad T-stanica odbrambenog sistema pluća u borbi protiv određenih infekcija. Pluća i disajni putevi Kod ljudi koji puše marihuanu javljaju se isti disajni problemi kao i kod onih koji puše cigarete. Oni imaju simptome kao što su: svakodnevni kašalj, hronični bronhitis i prehlade. Također su izloženi većem riziku od dobijanja plućnih bolesti, kao što je upala pluća. Kontinuirano konzumiranje marihuane može dovesti do abnormalnog funkcionisanja pluća i disajnih puteva. Naučnici su otkrili oštećeno ili uništeno tkivo pluća nastalo usljed pušenja marihuane.

Šta je sa trudnoćom?Da li pušenje marihuane može naškoditi bebi?

Doktori savjetuju trudnicama da ne koriste nikakve droge, jer mogu naškoditi fetusu. Jedna studija na životinjama je pokazala da je upotreba marihuane vezana za gubitak fetusa u ranoj trudnoći. Neka su istraživanja pokazala da su bebe rođene od majki koje su pušile marihuanu manje, lakše i imaju manju glavu od beba koje su rodile majke koje nisu uzimale drogu. Manje bebe češće imaju zdravstvenih problema. Istraživanja su također ukazala na probleme nervnog sistema kod djece čije su majke pušile marihuanu. Istraživači nisu sigurni da će se bebini zdravstveni problemi, ukoliko su uzrokovani marihuanom, s vremenom izgubiti ili neće. Preliminarna istraživanja su pokazala da djeca, rođena od majki koje su kontinuirano uzimale marihuanu za vrijeme trudnoće, mogu imati problema sa koncentracijom.

Šta se dešava ako dojilja uzima marihuanu?

Kad dojilja uzima marihuanu nešto THC-a sa majke prelazi na bebu putem mlijeka. To je zabrinjavajuće, jer je koncentracija THC-a u majčinom mlijeku veća nego u krvi. Jedna je studija pokazala, ukoliko majka uzima marihuanu u toku prvog mjeseca dojenja, može doći do otežanog motoričkog razvoja djeteta (kontrolisanje pokreta).

Kako marihuana utiče na mozak?

THC oštećuje nervne ćelije u dijelu mozgu gdje se pamti. Usljed toga korisnici se teško prisjećaju događaja koji su se nedavno desili (npr. šta se desilo prije nekoliko minuta). Teško je i učiti dok si drogiran, jer je za to potrebna kratkoročna radna memorija za učenje i izvođenje zadataka koji se sastoje od nekoliko koraka. Kod grupe teških korisnika marihuane u Costa Rici, istraživači su zabilježili velike poteškoće kad su se korisnici trebali sjetiti kratke liste riječi (standardni test pamćenja). Ljudi iz grupe su, također, teško mogli usmjeriti pažnju na testove koji su im bili dati. Pušenje marihuane stvara promjene na mozgu, slične onima koje nastaju kad se uzima kokain, heroin i alkohol. Neki istraživači vjeruju da osobe, kod kojih postoje ove promjene, posjeduju veći rizik da postanu ovisni o drugim drogama, kao što su kokain ili heroin. Postoji mogućnost da marihuana ubija moždane stanice. U laboratorijskim ispitivanjima, istraživači su otkrili da velike količine THC-a koje su davali mladim štakorima izazivaju gubitak moždanih stanica sličan onome koji nastaje usljed starenja. U 11-om ili 12-om mjesecu života (oko polovine njihovog životnog vijeka) mozak pacova je izgledao kao kod veoma starih životinja. Nije poznato da li kod ljudi dolazi do takvih efekata. Istraživači još uvijek dolaze do novih saznanja o načinima na koje marihuana oštećuje mozak.

Da li marihuana može izazvati psihičke smetnje?

Naučnici još uvijek ne znaju da li je marihuana povezana sa psihičkim smetnjama. Neki istraživači iz Švedske govore da stalno, dugotrajno uzimanje THC-a (iz kanabisa) može povećati rizik od razvijanja nekih psihičkih oboljenja, kao što je šizofrenija. Neki smatraju da stalno uzimanje marihuane može dovesti do hronične anksioznosti, poremećaja ličnosti i depresije.

Da li marihuana utiče na gubitak motivacije?

Kod nekih korisnika koji dugo uzimaju marihuanu vidljivi su nagovještaji gubitka motivacije (amotivacioni sindrom). Takve osobe ne zanima šta se s njima dešava, nemaju želju za svakodnevnim radom, premoreni su i zanemaruju vlastiti izgled. Oni koji rade ili idu u školu postižu slabe rezultate. Naučnici se još bave tim problemom.

Da li marihuana izaziva ovisnost?

Da. Ipak, svi koji uzimaju marihuanu ne postanu ovisni, samo oni koji počnu kompulzivno tražiti i uzimati drogu postaju ovisni. 1995. godine 165.000 ljudi je u Americi uključeno u program liječenja od ovisnosti, a kao osnovna droga koju su zloupotrebljavali navedena je marihuana. To je glavni pokazatelj da im je bila potrebna stručna pomoć da bi prestali uzimati drogu. Neki teški korisnici pokazuju znakove ovisnisti, jer kad ne uzimaju drogu javljaju se simpomi odvikavanja. Kod nekih osoba koje su se odvikavale od marihuane javljali su se sljedeći simptomi: nemir, gubitak apetita, nesanica, gubitak težine i drhtanje ruku. Prema jednoj studiji, kod mladih koji uzimaju marihuanu i kod kojih je ranije zabilježano antisocijalno ponašanje brzo je došlo do stvaranja ovisnosti na ovu drogu. Ova je studija, također, pokazala da je kod problematične omladine koja puši cigarete, uzima alkohol i marhiuanu, napredovanje od prvog do redovnog uzimanja marihuane bilo toliko kao napredovanje do redovnog pušenja cigareta, a još veće nego do redovnog uzimanja alkohola.

Šta je "tolerancija" na marihuanu?

Kada se javi "tolerncija" korisniku su potrebne veće količine droge da bi se postigli željeni rezultati, koje su ranije postizali s manjim dozama. Kod redovnih korisnika marihuane može se razviti tolerancija.

Da li postoji terapija za ovisnike o marihuani?

Do prije nekoliko godina bilo je teško pronaći program liječenja ovisnisti o marihuani. Liječenje ove ovisnosti bilo je isto kao i liječenje ovisnosti o drugim drogama. To je uključivalo detoksifikaciju, terapiju ponašanja i posjećivanja sastanaka grupa za podršku, kao što su "Anonimni nakomani". Odnedavno, istraživači testiraju različite načine da korisnike marihuane uključe u terapiju i da im pomognu pri odvikavanju od droge. Trenutno ne postoje lijekovi kojim bi se mogla liječiti ovisnost o marihuani. Program liječenja je usmjeren na savjetovanje i sistem grupne podrške. Iz ovih studija terapeuti uče koje karakteristike korisnika predviđaju uspješno liječenje i koji je pristup najdjelotvorniji. Dalje napredovanje u liječenju se kreće u smijeru stvaranja programa za pomoć adolescentima koji uzimaju marihuanu. Neki od ovih centara su formirani pri univerzitetskim istraživačkim centrima, gdje većina mladih govori da je marihuana osnovna droga koju oni koriste. Ostali centri su pri nezavisnim ustanovama za liječenje adolescenata. Porodični liječnici su, također, dobar izvor informacija i pomoći za rješavanje adolescentovih problema sa marihuanom.

Da li se marihuana može koristiti kao lijek?

Mnogo se raspravljalo u javnosti o mogućoj medicinskoj upotrebi marihuane. 1970. godine marihuana je u SAD proglašena Zakonom kontrolisanom supstancom. To znači da se droga, pripremljena za pušenje ne koristi u medicini. Da bi se razmotrila mogućnost medicinske primjene, bitno je da se napravi razlika između marihuane i čistog THC i dr. specifičnih kemikalija dobivenih iz kanabisa. Marihuna sadrži stotine kemikalija, od kojih su neke opasne po zdravlje. THC, proizveden u obliku tablete može se koristiti za sprečavanje mučnine i povraćanja koji se javljaju kod liječenja nekih vrsta raka i dostupni su putem recepta. Još jedna kemikalija koja je vezana za THC (nabilone) je, također, odobrena od strane FDA (Food and Drug Administration) za sprečavanje mučnine kod oboljelih od raka. Tablete THC-a se koriste da otvore apetit pacijentima oboljelim od SIDE, kako bi im se povećala tjelesna težina. Naučnici istražuju da li se marihuana, THC i ostale kemikalije iz marihuane (koje se zovu CANNABINOIDI) mogu koristiti u još neke medicinske svrhe. Naučnici naglašavaju da se treba napraviti još istraživanja o nuspojavama i potencijalnoj koristi marihuane, prije nego što se ona bude preporučivala za medincinsku upotrebu.

Kako mogu spriječiti da moje dijete dođe u dodir sa marihunom?

Ne postoji čarobna formula za sprečavanje djeteta da uzme drogu. Ali, uticaj roditelja može biti velik ako razgovaraju sa svojom djecom o opasnostima koje sobom nosi upotreba marihuane i ostalih droga, te ako su oni aktivno uključeni u živote svoje djece. I nakon što se djeca upišu u srednju školu, roditelji trebaju biti zainteresovani za njihov rad u školi, vanškolske aktivnosti i upoznavanje djetetovih prijatelja. Istraživanja su pokazala da ispravna roditeljska briga i interes za djetetovo ponašanje može uticati na prestanak dalje upotebe droga i kod onih adolescenata koji su skloni uzimanju marihuane, kao što su buntovnici, oni koji ne mogu kontrolisati svoje emocije i koji su pod stresom. Da bi se informirali o zloupotrebi droga u svom kraju, važno se uključiti u programe prevencije u svojoj mjesnoj zajednici ili školi. Pronađite u kojim preventivnim programima vaše dijete i vi možete zajedno učestvovati.

Razgovor sa svojim djetetom o marihuani

Kao što ste vidjeli u ovoj brošuri, marihuana je opasna droga koja ostavlja tragove na zdravlju i dobrobiti djece i adolescenata u kritičnom periodu njihovog života kada odrastaju, sazrijevaju, uče i postavljaju temelje za dalji razvoj. Kao roditelju djeca vam se obraćaju za pomoć i savjet pri rješavanju nekog problema i donošenju odluka, uključujući i odluku o neuzimanju droga. Vi ste njihov uzor i vaša odluka da ne uzimate marihuanu i ostale droge će pojačati poruku koju upućujete svojoj djeci.