:: Sta je to Marihuana :

                

 

Marihuana je zalena ili siva mješavina isjecakanog lišća i cvjetova konoplje koja se naziva Cannabis sativa. Postoji preko 200 naziva za marihuanu u slengu, a kod nas se najčešće koristi termin "trava". Obično se puši kao cigareta (koja se zove joint) ili u luli ili u nargili. Ponekad se marihuana miješa sa smrvljenim tabletama i tako puši; to se naziva "hemija".

Glavna aktivna supstanca u marihuani je THC (delta-9-tetrahydrocannabinol). 1988., otkriveno je da membrane određenih nervnih ćelija sadrže proteinske receptore koji vežu THC. Kad se smjesti, THC otpušta seriju reakcija koje dovode do uzbuđenja koje doživljavaju korisnici kad puše marihuanu. Kratkoročni efekti koje uzrokuje upotreba marihuane su problemi sa pamćenjem i učenjem; iskrivljena percepcija; otežano mišljenje i rješavanje problema; loša koordinacija; ubrzano kucanje srca; anksioznost i napadi panike.

ZDRAVSTVENE TEŠKOĆE

Uticaj marihuane na mozak
Istraživači su otkrili da THC mijenja način na koji informacija dolaze do mozga i prerađuju se u hipokampusu. Hipokampus je dio limbičkog sistema mozga koji je od velike važnosti za učenje, pamćenje i integraciju iskustava sa emocijama i motivacijom. Istraživanja su pokazala da su neuroni u sistemu prerađivanja informacija u hipokampusu i aktivnost nervnih vlakana u ovom području ometeni prisustvom THC-a.

Najnovija otkrića su pokazala da dugotrajna upotreba marihuane stvara promjene u mozgu slične onima koje stvara dugotrajna upotreba drugih droga.

Uticaj marihuane na pluća
Onaj ko redovno puši marihuanu može imati respiratorne probleme slične onima koje imaju pušači duhana. Oni mogu svakodnevno kašljati i iskašljavati šlajm, mogu imati simptome hroničnog bronhitisa i češće su prehlađeni. Ukoliko nastave pušiti marihuanu može doći do abnormalnog funkcionisanja pluća usljed oštećenog ili uništenog plućnog tkiva.

Bez obzira na prisustvo THC-a, količina katrana koji udahnu pušači marihuane i nivo karbon monoksida koji se apsorbira su tri do pet puta veći nego kod pušača duhana. Ovo može biti zbog toga što korisnici marihuane dublje udišu dim i duže ga zadržavaju u plućima i zato što se dim marihuane ne filtrira.

Uticaj marihuane na srce i krvni pritisak
Najnovija istraživanja pokazuju da pušenje marihuane istodobno sa injiciranjem kokaina može uzrokovati veoma ubrzano kucanje srca i povišen krvni pritisak. U toku jednog istraživanja, korisnicima marihuane i kokaina davana je samo marihuana, samo kokain, a zatim marihuana i kokain zajedno. I jedna i druga droga utiču na kardiovaskularni sistem; kada se kombinuju, efekti su jači i duže traju. Srčani ritam se povećao za 29 otkucaja u minuti samo sa marihuanom i 32 otkucaja u minuti samo sa kokainom. Kada se obje droge kombinuju, srčani ritam se poveća za 49 otkucaja u minuti, i ubrzan ritam traje duže. Osobe koje su uzimale drogu su mirno sjedile. Međutim, u normalnim (a ne eksperimentalnim) okolnostima, individua može pušiti marihuanu i injicirati kokain a zatim raditi nešto što izaziva stres, što može značajno povećeti rizik od preopterećenja kardiovaskularnog sistema.

Uticaj dugotrajnog uzimanja marihuane na učenje i ponašanje
Jedna studija provedena među srednjoškolcima pokazuje da vještine vezane za pažnju, učenje i pamćenje slabe kod onih koji su dugo uzimali marihuanu, čak i nakon što su 24 sata prekinuli uzimati drogu. Istraživači su uporedili 65 "teških korisnika" koji su pušili marihuanu u prosjeku 29 od 30 proteklih dana i 64 "lakših korisnika" koji su u prosjeku pušili 1 od proteklih 30 dana. Nakon što su ih brižljivo nadgledali u periodu od 19 do 24-satne apstinencije od marihuane i drugih ilegalnih droga i alkohola, učenicima je dato nekoliko standardnih testova kojima se mjeri pažnja, pamćenje i učenje. U poređenju sa "lakšim korisnicima" "teški korisnici" marihuane su pravili više grešaka i teže su zadržavali pažnju, teže su prebacivale pažnju ukoliko su to zahtijevale promjene u okolini, imali su poteškoća u zapažanju, preradi i upotrebi dobivenih informacija. Ova otkrića ukazuju da je veće slabljenje među "teškim korisnicima" vjerovatno povezano sa izmjenama aktivnosti mozga uzrokovanih marihuanom.

Dugoročna istraživanja upotrebe marihuane među mladima osnovnoškolskog uzrasta pokazuju da oni koji uzimaju marihuanu postižu slabiji uspjeh nego oni koji ne uzimaju, češće prihvataju devijantno ponašanje, češće se odaju delinkventnom ponašanju i agresiji, više se bune, imaju lošije odnose sa roditeljima, i više se druže sa delinkventima i korisnicima droga.

Istraživanja pokazuju veću ljutnju i regresivno ponašanje (sisanje prsta, gnjev) kod male djece čiji roditelji uzimaju marihuanu, nego kod djece čiji roditelji ne konzumiraju ovu drogu.

Uticaj marihuane na trudnoću
Zloupotreba bilo koje droge može naškoditi zdravlju žene u trudnoći. Istraživanja pokazuju da su bebe koje su rodile majke koje su u toku trudnoće uzimale marihuanu bile manje od beba koje su rodile majke koje nisu uzimale drogu. U suštini, postoji veća vjerovatnoća da kod manjih beba dođe do zdravstvenih problema.

Dojilje koje uzimaju marihuanu, putem mlijeka prenose određenu količinu THC-a na bebu. Istraživanja pokazuju da, ukoliko majka konzumira marihuanu tokom prvog mjeseca dojenja, može doći do slabijeg motoričkog razvoja bebe (kontrolisanje pokreta mišića).

Adiktivni potencijal marihuane
Droga je adiktivna ako stvara kompulzivnu, često nekontrolisanu žudnju za drogom, njeno traženje i uzimanje, bez obzira na negativne zdravstvene i društvene posljedice. Marihuana zadovoljava ove kriterije. Više od 120.000 ljudi u SAD godišnje se prijavi na liječenje od ovisnosti o marihuani. Između ostalog, istraživanja provedena na životinjama pokazuju da marihuana stvara fizičku ovisnost, a neki ljudi govore o simptomima odvikavanja.